Ngói vẩy sần sóng nhỏ – HT 03 ngói đỏ hai màu

Lỗ bắn vít chắc chắn
Hoa văn vẩy sần khuếch tán ánh sáng
Rãnh thoát nước sâu và rộng
Gờ chắn nước dầy theo chiều dọc
Sóng ngói mạnh mẽ, sắc sảo