ngoi-da-tron-song-lon-ht-05-xanh-la

Ngói Da Trơn Sóng Lớn HT-05 Xanh Lá

Lỗ bắn vít chắc chắn
Hoa vắn Da Trơn cuốn trôi bụi bẩn
Rãnh thoát nước sâu và rộng
Khóa liên kết chữ V
Gờ chắn nước dầy theo chiều ngang
Sóng ngói mạnh mẽ