ngói da trơn sóng nhỏ R07

là loại siêu nhẹ trọng lượng 3.2 – 3.4kg

kích thước 9 viên/m