Ngói Da Trơn Sóng Lớn HT – 15

Lỗ bắn vít chắc chắn
Hoa vắn Da Trơn cuốn trôi bụi bẩn
Rãnh thoát nước sâu và rộng
Khóa liên kết chữ V
Gờ chắn nước dầy theo chiều ngang
Sóng ngói mạnh mẽ
Màu đặc biệt giá cao hơn 300đ/ Viên