Ngói da trơn sóng lớn 12

12,500 0

Lỗ bắn vít chắc chắn

Hoa văn da trơn cuốn trôi bụi bẩn, tránh tia cực tím

Rảnh thoát nước sâu và rộng

Sóng ngói mãnh mẽ