ngói chính da trơn sóng nhỏ R02

loại siêu nhẹ 3.2 – 3.4kg